Koncernföretag

Harun Taşçeken Bygg Handel Co.

Taşçeken Gruv Handel Aktiebolag